Świadectwo pochodzenia OZE – klasyfikacja do źródła przychodów

swiadectwo pochodzenia oze

Brak przesłanek dla zysków kapitałowych

Przychód uzyskany ze zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z OZE nie stanowi przychodu z zysków kapitałowych. Przychody te nie spełniają przesłanek do zakwalifikowania ich do katalogu zysków kapitałowych, określonego w art. 7b ust. 1 CIT. Takie podejście prezentowane jest w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Czym jest świadectwo pochodzenia?

Świadectwo pochodzenia energii to dokument, który potwierdza, że energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Nazywa się je również świadectwem pochodzenia lub tzw. zielonym świadectwem. Świadectwa pochodzenia energii są częścią systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej. Ich wprowadzenie ma na celu promowanie energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych oraz podejmowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Producent ma prawo sprzedać świadectwa można następnie na Towarowej Giełdzie Energii.

Jakich argumentów używa Dyrektor KIS?

Świadectwo pochodzenia nie jest prawem majątkowym, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit a CIT. Nie jest też instrumentem pochodnym, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit b CIT. Przychód ze zbycia świadectwa pochodzenia, jako niewymieniony w katalogu zysków kapitałowych nie podlega zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych. W rezultacie przychody te powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł.

Powyższe stanowisko zostało zaprezentowane m. in. w:

  • interpretacji podatkowej z dnia 5 maja 2020 r. – 0111-KDIB1-2.4010.105.2020.1.MZA, oraz
  • interpretacji podatkowej z dnia 19 lutego 2020 r. – 0114-KDIP2-1.4010.533.2019.1.KS.

Podziel się tym wpisem

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp