Obniżka VAT na panele słoneczne, czyli unijna reforma stawek

vat na panele sloneczne

Nowa unijna dyrektywa dotycząca VAT

Na mocy Dyrektywy 2022/542 zmianie ulegnie załącznik III do unijnej Dyrektywy VAT. Zaakceptowana przez Radę Unii Europejskiej zmiana ma zagwarantować możliwość ustanawiania zerowych stawek na żywność i promować wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

W jakim kierunku idą zmiany

Ze wstępu do uchwalonego dokumentu można wywnioskować intencje prawodawcy unijnego. Są one wyraźne ukierunkowanie na wspieranie produktów i usług przyjaznych środowisku, a także promowanie odnawialnych źródeł energii. W preambule zamieszczono następujący zapis:

„(…)należy uwzględnić panele słoneczne zgodnie ze zobowiązaniami środowiskowymi Unii w zakresie dekarbonizacji i z Europejskim Zielonym Ładem, a także umożliwić państwom członkowskim promowanie korzystania z odnawialnych źródeł energii, również za pomocą obniżonych stawek VAT. Aby wesprzeć przejście na korzystanie z odnawialnych źródeł energii oraz wspierać samowystarczalność energetyczną Unii, należy umożliwić państwom członkowskim poprawę dostępu konsumentów końcowych do zielonych źródeł energii”.

Stawki obniżone – nowy katalog

Sam załącznik nr III do Dyrektywy VAT, zawierający katalog towarów i usług, które mogą zostać objęte stawkami obniżonymi, został istotnie zmodyfikowany i rozszerzony w porównaniu do obecnego stanu prawnego. Do załącznika nr III został dodany pkt 10c odnoszący się do:

„dostawy i instalacji paneli słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych oraz na budynkach publicznych i innych budynkach wykorzystywanych w interesie publicznym, a także w sąsiedztwie takich budynków”.

VAT dla paneli fotowoltaicznych

Przyjęte rozwiązanie ma umożliwić państwom członkowskim ułatwienie dostępu odbiorców końcowych do ekologicznych źródeł energii niższym kosztem. Dzięki ujęciu dostawy i instalacji paneli słonecznych w załączniku III, Polska będzie miała możliwość opodatkowania wspomnianych czynności stawką VAT w wysokości 0% lub 5%. Będzie to obniżka względem obecnie stosowanych stawek. Polska tak jak i inne Państwa Członkowskie ma czas na implementację nowych regulacji unijnych do 31 grudnia 2024 roku.

Podziel się tym wpisem

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp