Doradca
Podatkowy

„Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy”

„Do podatków nie wystarczy umysł matematyka; tutaj potrzebny jest filozof”
Podnawialni Doradca Podatkowy tlo mobile

„Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy”

„Do podatków nie wystarczy umysł matematyka; tutaj potrzebny jest filozof”

Powyższe zdania wypowiadał w połowie XX w. Albert Einstein w rozmowach ze swoim księgowym. Skoro jeden z największych umysłów świata miał taki stosunek do tej materii, jak można wymagać aby dzisiejsi przedsiębiorcy, managerowie czy dyrektorzy finansowi posiadali pełne zrozumienie polskich przepisów podatkowych? Dlatego, gdy tylko masz wątpliwości dotyczące interpretacji prawa podatkowego, możesz skorzystać z usług doradcy podatkowego.

Podnawialni-Podatki-w-branzy-OZE-foto-02
Podnawialni-Podatki-w-branzy-OZE-foto-03

Doradca podatkowy to zawód w Polsce jeszcze nowy, ale cieszący się dużym zaufaniem. Łączy on cechy prawnika i doradcy finansowego. Głównym celem doradcy podatkowego jest przedstawienie swojemu klientowi rozwiązań zapewniających działanie w zgodzie z brzmieniem przepisów. Do jego zadań należy ochrona praw i interesów podatnika. Doradca podatkowy doradza więc w kwestiach prawnych i finansowych, reprezentuje podatnika przed organami administracji państwowej. Ważną kwestią jest to, że doradca podatkowy posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Finansów.