Branża

OZE

Podczas gdy wszystkie nieodnawialne źródła energii, kiedyś się skończą i ich dalsze wydobycie będzie niemożliwe, energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych to stałe i pewne źródło, które nigdy się nie wyczerpie.

branza oze wiatraki

Pod skrótem OZE kryją się odnawialne źródła energii, czyli takie których wykorzystanie nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy energię promieniowania słonecznego, energię prądów i pływów wodnych, geotermalną, wiatru oraz energię powstającą podczas spalania biomasy i biogazu.

Udział OZE na światowym rynku sukcesywnie wzrasta. Także w Polsce branża elektroenergetyczna znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Na ten fakt składa się wiele czynników. Są to m.in. coraz większa świadomość społeczeństwa, obniżenie kosztów realizacji infrastruktury niezbędnej do pozyskiwania energii z OZE, wprowadzane dopłaty a także istniejące zobowiązania unijne dotyczące OZE.

Czysta energia (zero-emisyjności) jest jednym z głównych postulatów Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętymi przez UE założeniami, wraz z dekarbonizacją gospodarki poprzez eliminowanie emisji gazów cieplarnianych z sektora energii elektrycznej, energia pochodząca ze źródeł odnawialnych powinna stanowić do roku 2030 blisko połowę dostaw w wewnątrzwspólnotowym rynku energetycznym.

Wraz ze wzrostem inwestycji systematycznie zwiększa się świadomość społeczna związana z potrzebą ochrony środowiska oraz zastępowania starych systemów wytwórczych nowymi. Branża OZE jest nadal we wczesnych stadium rozwoju, a przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii są często modyfikowane. Warto więc być na bieżąco zarówno ze zmianami w prawie, jak i praktycznymi aspektami tego rynku.